MENU

布拉格婚紗

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

Overseas Prewedding / Prague 布拉格

這次的布拉格拍攝,我們經歷了不同的天氣,
原本我們預備會很熱的布拉格竟然涼起來,
又遇上冰雹,温差真的極大,
所以我們在拍攝的時間真的非常的講究,
總希望在不同的天氣下,都能夠拍出不同的火花。
拍攝這張照片時,其實早上的天氣極度惡劣,
我們唯一能做的事,隨時準備好,其它的只有等待而己。
雨過也有天晴的時候,才有這張如詩如畫的照片

海外婚紗很美,但是想帶給大家看的

也是那份温度,也是我們和其它團隊不同的地方

希望你們能夠感受那份温度

-Line ID :pluskvisionstudio

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

布拉格婚紗

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

布拉格婚紗

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
布拉格婚紗
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

3828

3821

3830

3836

38313803

布拉格婚紗

3805

3806

3577

3832

3808

海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague
海外婚紗 @布拉格 Steven + Jennifer Pre-Wedding @Prague

3834

3833

3811

3819

3812

3696

3797

381338143815

3583

 

 

CLOSE